Anasayfa     26.01.2020
Preview
 
   GÜNEYDOĞU AVRUPA SEE- NET PROJESİ

 Proje Özeti:
Proje Adı: “Güneydoğu Avrupa İş Ağı- SEE Net” 
Toplam Bütçe: 624 940 EURO Proje Ortakları: Proje 10 ortaklı bir projedir ve ortaklar farklı ülkelerdeki küçük ve orta boy işletme birliklerinden oluşmaktadır. Türkiye’den Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Yunanistan’dan benzer birlikler. 
Hedef Kitle: AB üyesi olan veya aday olan proje ortağı ülkelerde KOBİ birlikleri.
Süre: 14 Ay Projenin amacı:Projenin genel amacı 4 hedef ülkede iş temsilcisi kuruluşları desteklemek ve AB müktesebatının kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak.  
Beklenen sonuçlar:
—Düzenli görüşmeler ve bilgi alış verişi için mekanizmaların kurulması, birliklerin bilgi kaynakları ve uzmanlığa daha kolay bir şekilde ulaşabilmesi.
—Bilgi paylaşımı ve görüşmeler için bir mekanizmanın oluşturulması, birliklerin bilgi kaynaklarına daha kolay ulaşabilmesi-Eğitim ve daha başka derecelere düzenli bilgilendirmeler sayesinde ulaşılabilmesi., internet (uzaktan eğitim) için oluşturulmuş  bir mekanizma.
—Hedef ülkelerde bulunan birliklerin üyelerine yönelik eğitim programları geliştirebilmesi.
—Hedef ülkelerde bulunan birliklerin sosyal ve ekonomik değişim sürecinde oynayabilecekleri rol ve AB müktesebatının uygulanması konusunda bilinçlenmesi beklenmektedir.
—Hedef ülkelerde bulunan birlikler üyelerinin çıkarlarını gözetmek için yeni araçlara sahip olacaktır ve yerel, bölgesel ve ulusal karar alma mekanizmalarını etkileyebileceklerdir.  
P
rojenin somut sonuçları:
1.       .       Projenin internet sitesi
2.            En iyi uygulama örneklerini içeren veri tabanı
3.            En iyi uygulama örneği kitapçıkları
4.            İhtiyaç analizi raporu
5.            4 etüt ziyareti
6.            4 eğitmen eğitimi (80 kişi eğitilecektir)
7.            Hedef firmalarda 92 kişinin eğitimi
8.            8 eğitim materyali setinin geliştirilmesi
9.            8 yuvarlak masa toplantısı (her ülkede 1 tane)
10.      Medya’da yayınlar
11.  .       1 basın konferansı
12.      Ara ve final raporları
13.      12 ay boyunca internet üzerinden danışmanlık
14.      Proje broşüründen 8000 kopyanın basımı  

© 2008 Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
En iyi görünüm için IE5.0 ve üzeri bir browser ile 1024x768 çözünürlüğü tercih ediniz.
Tasarım :